Akademia Mądrego Dziecka

Uzdolnione dziecko, które wkracza w pierwotny obszar edukacji na wczesnym etapie życia edukuje się poprzez zabawę. W tym pierwszym stadium edukacyjnym rozwój dziecka odbywa się pod kontrolą rodziców. Dopiero potem pierwszoplanową rolę zaczynają odgrywać nauczyciele w szkole podstawowej. Edukacja w oparciu o zabawę Edukacja poprzez zabawę wytwarza w młodym człowieku najważniejsze predyspozycje do dalszego rozwoju …